พัดลม

พัดลมตั้งโต๊ะ 12″ (IE-120)

พัดลมตั้งโต๊ะ 12 นิ้ว 5ใบพัด แรงลมได้ 3 ระดับ  ฉลากประห […]...

พัดลมตั้งโต๊ะ 12 นิ้ว 5ใบพัด แรงลมได้ 3 ระดับ  ฉลากประห […]...

พัดลมตั้งโต๊ะ 12″ (IF-962)

พัดลมตั้งโต๊ะ 12 นิ้ว 3 ใบพัด ปรับแรงลมได้ 3 จังหวะ มีร […]...

พัดลมตั้งโต๊ะ 12 นิ้ว 3 ใบพัด ปรับแรงลมได้ 3 จังหวะ มีร […]...

พัดลมตั้งโต๊ะ 12″ (IF-967)

พัดลมตั้งโต๊ะ 12 นิ้ว 3 ใบพัด ปรับแรงลมได้ 3 จังหวะ มีร […]...

พัดลมตั้งโต๊ะ 12 นิ้ว 3 ใบพัด ปรับแรงลมได้ 3 จังหวะ มีร […]...

พัดลมตั้งโต๊ะ 16″ (IF-966)

พัดลมตั้งโต๊ะ 16 นิ้ว 3 ใบพัด ปรับแรงลมได้ 3 จังหวะ มีร […]...

พัดลมตั้งโต๊ะ 16 นิ้ว 3 ใบพัด ปรับแรงลมได้ 3 จังหวะ มีร […]...

พัดลมตั้งโต๊ะ 16″ (IF-952)

พัดลมตั้งโต๊ะ 16 นิ้ว 3 ใบพัด ปรับแรงลมได้ 3 จังหวะ มีร […]...

พัดลมตั้งโต๊ะ 16 นิ้ว 3 ใบพัด ปรับแรงลมได้ 3 จังหวะ มีร […]...

พัดลมตั้งโต๊ะ (16″) IF-778

พัดลมตั้งโต๊ะ 16 นิ้ว 3 ใบพัด ปรับแรงลมได้ 3 จังหวะ มีร […]...

พัดลมตั้งโต๊ะ 16 นิ้ว 3 ใบพัด ปรับแรงลมได้ 3 จังหวะ มีร […]...

พัดลมตั้งโต๊ะ 18″ (IF-885)

พัดลมตั้งโต๊ะ 18 นิ้ว 3 ใบพัด ปรับแรงลมได้ 3 จังหวะสีทู […]...

พัดลมตั้งโต๊ะ 18 นิ้ว 3 ใบพัด ปรับแรงลมได้ 3 จังหวะสีทู […]...

พัดลมตั้งพื้น (16″) IE-182

พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว 3 ใบพัด ปรับแรงลมได้ 3 จังหวะ มีร […]...

พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว 3 ใบพัด ปรับแรงลมได้ 3 จังหวะ มีร […]...

พัดลมตั้งพื้น 16″ (IF-945)

พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว 3 ใบพัดปรับแรงลมได้ 3 จังหวะสีทูโ […]...

พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว 3 ใบพัดปรับแรงลมได้ 3 จังหวะสีทูโ […]...

พัดลมสไลด์ (IF-777)

พัดลมสไลด์ 16 นิ้ว 3 ใบพัดปรับแรงลมได้ 3 จังหวะสีทูโทนส […]...

พัดลมสไลด์ 16 นิ้ว 3 ใบพัดปรับแรงลมได้ 3 จังหวะสีทูโทนส […]...

พัดลมติดผนัง 16″ 1 สายดึง (IE-180)

พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว 3 ใบพัด สายเดี่ยงปรับแรงลมได้ 3 จั […]...

พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว 3 ใบพัด สายเดี่ยงปรับแรงลมได้ 3 จั […]...

พัดลมติดผนัง 16″ รีโมท (IE-184)

พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว 3 ใบพัดควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโ […]...

พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว 3 ใบพัดควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโ […]...

พัดลมติดผนัง 16″ 2 สายดึง (IF-953)

พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว 3 ใบพัดสายคู่ ปรับแรงลมได้ 3 จังหว […]...

พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว 3 ใบพัดสายคู่ ปรับแรงลมได้ 3 จังหว […]...

พัดลมติดผนัง 18″ 1 สายดึง (IF-955)

พัดลมติดผนัง 18 นิ้ว 3 ใบพัด สายเดี่ยงปรับแรงลมได้ 3 จั […]...

พัดลมติดผนัง 18 นิ้ว 3 ใบพัด สายเดี่ยงปรับแรงลมได้ 3 จั […]...

พัดลมติดผนัง 18″ 2 สายดึง (IF-956)

พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว 3 ใบพัดสายคู่ ปรับแรงลมได้ 3 จังหว […]...

พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว 3 ใบพัดสายคู่ ปรับแรงลมได้ 3 จังหว […]...

พัดลมโคจร 16″ (IE-261)

พัดลมโคจร 16 นิ้ว 3 ใบพัด ปรับแรงลมได้ 3 ระดับหมุนส่ายไ […]...

พัดลมโคจร 16 นิ้ว 3 ใบพัด ปรับแรงลมได้ 3 ระดับหมุนส่ายไ […]...

พัดลมโคจร 18″ (IE-189)

พัดลมโคจร 18 นิ้ว 3 ใบพัด ปรับแรงลมได้ 3 ระดับหมุนส่ายไ […]...

พัดลมโคจร 18 นิ้ว 3 ใบพัด ปรับแรงลมได้ 3 ระดับหมุนส่ายไ […]...

พัดลมอุตสาหกรรม 18″ (IF-442)

พัดลมอุตสาหกรรม 18 นิ้ว 4 ใบพัดสีสรรคลาสสิคด้วยใบพัดสีส […]...

พัดลมอุตสาหกรรม 18 นิ้ว 4 ใบพัดสีสรรคลาสสิคด้วยใบพัดสีส […]...

พัดลมอุตสาหกรรม 18″ (IF-444)

พัดลมอุตสาหกรรม 18 นิ้ว 3ใบพัดสีสรรคลาสสิคด้วยใบพัดสีน้ […]...

พัดลมอุตสาหกรรม 18 นิ้ว 3ใบพัดสีสรรคลาสสิคด้วยใบพัดสีน้ […]...

พัดลมอุตสาหกรรม 18″ (IF-446)

พัดลมอุตสาหกรรมสไลด์ 3 ใบพัด ปรับความแรงได้ 3 ระดับ ปรั […]...

พัดลมอุตสาหกรรมสไลด์ 3 ใบพัด ปรับความแรงได้ 3 ระดับ ปรั […]...

พัดลมอุตสาหกรรม 18″ (IF-446)

พัดลมอุตสาหกรรมสไลด์ 3 ใบพัด ปรับความแรงได้ 3 ระดับ ปรั […]...

พัดลมอุตสาหกรรมสไลด์ 3 ใบพัด ปรับความแรงได้ 3 ระดับ ปรั […]...

พัดลมอุตสาหกรรม 20″ (IF-449)

พัดลมอุตสาหกรรม 20 นิ้ว ใบพัดสีสรรคลาสสิคด้วยใบพัดสีน้ำ […]...

พัดลมอุตสาหกรรม 20 นิ้ว ใบพัดสีสรรคลาสสิคด้วยใบพัดสีน้ำ […]...

พัดลมอุตสาหกรรม 24″ (IF-582)

พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น 3 ขาขนาดใบพัด 24 นิ้ว  600 MM. […]...

พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น 3 ขาขนาดใบพัด 24 นิ้ว  600 MM. […]...

พัดลมอุตสาหกรรม 6″ (IF-899)

พัดลมมินิ ขนาดใบพัด 6 นิ้ว ปรับความแรงได้ 2 ระดับ ตะแกง […]...

พัดลมมินิ ขนาดใบพัด 6 นิ้ว ปรับความแรงได้ 2 ระดับ ตะแกง […]...

พัดลมอุตสาหกรรม 18″ (IF-F450)

พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น 3 ขาขนาดใบพัด 18 นิ้ว  3 ใบพัดอ […]...

พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น 3 ขาขนาดใบพัด 18 นิ้ว  3 ใบพัดอ […]...

พัดลมอุตสาหกรรม 24″ (IF-F600)

พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น 3 ขาขนาดใบพัด 24 นิ้ว ใบพัดเหล็ […]...

พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น 3 ขาขนาดใบพัด 24 นิ้ว ใบพัดเหล็ […]...

พัดลมอุตสาหกรรม 18″ (IF-W450)

พัดลมอุตสาหกรรมติดพนัง ขนาดใบัพัด 18 นิ้ว  3 ใบพัดอลูมิ […]...

พัดลมอุตสาหกรรมติดพนัง ขนาดใบัพัด 18 นิ้ว  3 ใบพัดอลูมิ […]...

พัดลมดูดอากาศ (IF-506)

พัดลมระบายอากาศ ขนาดใบพัด 6 นิ้วแบบ 5 ใบพัดแรงดูดออกผลิ […]...

พัดลมระบายอากาศ ขนาดใบพัด 6 นิ้วแบบ 5 ใบพัดแรงดูดออกผลิ […]...

พัดลมดูดอากาศ (IF-510)

พัดลมระบายอากาศ ขนาดใบพัด 10 นิ้วแบบ 5 ใบพัดแรงดูดออกผล […]...

พัดลมระบายอากาศ ขนาดใบพัด 10 นิ้วแบบ 5 ใบพัดแรงดูดออกผล […]...

พัดลมดูดอากาศ (IF-990)

พัดลมระบายอากาศ ขนาดใบพัด 8 นิ้วแบบ 5 ใบพัดแรงดูดออกผลิ […]...

พัดลมระบายอากาศ ขนาดใบพัด 8 นิ้วแบบ 5 ใบพัดแรงดูดออกผลิ […]...

พัดลมดูดอากาศ (IF-508)

พัดลมระบายอากาศ ขนาดใบพัด 8 นิ้วแบบ 5 ใบพัดแรงดูดออกผลิ […]...

พัดลมระบายอากาศ ขนาดใบพัด 8 นิ้วแบบ 5 ใบพัดแรงดูดออกผลิ […]...

พัดลมทาวเวอร์ (IF-567)

พัดลมทาวเวอร์ สามารถปรับแรงลมได้ 3 ระดับ สามารถตั้งเวลา […]...

พัดลมทาวเวอร์ สามารถปรับแรงลมได้ 3 ระดับ สามารถตั้งเวลา […]...

พัดลมไอน้ำ (IF-555)

พัดลมไอน้ำสามารถเคลื่อนย้ายด้วยล้อ 4 ล้อ ควบคุมการทำงาน […]...

พัดลมไอน้ำสามารถเคลื่อนย้ายด้วยล้อ 4 ล้อ ควบคุมการทำงาน […]...

พัดลมไอน้ำ (IF-786A)

พัดลมไอน้ำ มีล้อสามารถเคลื่อนย้ายได้ มีรีโมทคอนโทรลควบค […]...

พัดลมไอน้ำ มีล้อสามารถเคลื่อนย้ายได้ มีรีโมทคอนโทรลควบค […]...

พัดลมติดผนัง 16″ 1 สายดึง (IE-185)

พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว 3 ใบพัด สายเดี่ยงปรับแรงลมได้ 3 จั […]...

พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว 3 ใบพัด สายเดี่ยงปรับแรงลมได้ 3 จั […]...

พัดลมติดผนัง 16″ 2 สายดึง (IE-186)

พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว 3 ใบพัดสายคู่ ปรับแรงลมได้ 3 จังหว […]...

พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว 3 ใบพัดสายคู่ ปรับแรงลมได้ 3 จังหว […]...