เกี่ยวกับเรา

imarflex small-rev

ประวัติความเป็นมาของบริษัท อิมาร์เฟล็กซ์อินดัสเตรียล จำกัด

บริษัท อิมาร์เฟล็กซ์ อินดัสเตรียล จำกัด ก่อตั้งมานานกว่า 20 ปี เป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้า “Imarflex” โดยได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องจากประเทศญี่ปุ่น และมีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีในประเทศไทย ซึ่งสินค้าของบริษัทฯ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO9001-2000

อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีโรงงานผลิตกระทะไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานและส่งสินค้าออกไปจำหน่ายในตลาดเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

ด้วยภาพลักษณ์สินค้าที่ดูโดดเด่น ทันสมัยทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ช่องทางการจัดจำหน่ายหลักๆ ในตลาด Modern Trade ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ในขณะเดียวกันเรายังคงมีการดำเนินธุรกิจร่วมกับร้านค้าปลีกทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด บริษัทฯ ยังมีระบบขนส่งที่สามารถรองรับการให้บริการที่รวดเร็ว และประหยัดเวลาเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจและประทับใจ

ธุรกิจของเรามั่งเน้นที่จะเป็นผู้นำทางด้านคุณภาพสินค้า ราคาเหมาะสม และตอบสนองความต้องการ สร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับ